BOS Architecten

Beishuizen Ongering Smets

Ir. B. Beishuizen (Bernd)

Studeert samen met Menno cum laude af aan de TH-Delft bij Herman Herzberger met als afstudeeronderwerp: Integratie van een psychiatrisch ziekenhuis in de woonomgeving. Direct na zijn studie gestart met een eigen bureau, waarbij de samenwerking met Menno wordt doorgezet. Bernd werkt vanuit de vestiging Epe. Zijn favoriete architect is Carlo Scarpa.

Ir. M.R. Ongering (Menno)

Samen met Bernd Beishuizen cum laude afgestudeerd op de toenmalige TH Delft afdeling bouwkunde. Ook menno is direct na zijn studie begonnen als zelfstandig architect in Blaricum. In 1992 bouwde hij zijn eigen woonhuis waarin zowel hijzelf als zijn vrouw praktijk hielden. Favoriete architect? Tadao Ando.

Ir. R.J.P. Smets (Rick)

Tijdens zijn studie aan de TU Delft bouwkunde ging hij in 1992 bij Menno en Bernd stage lopen. Deze samenwerking groeide in de daaropvolgende jaren uit tot een partnerschap. Favoriete stroming? Het deconstructivisme. Bijvoorbeeld van Coop Himmelblau. Daarnaast is hij co-founder van de stichting Connected Village en Founder van Crowdsuing.