BOS Architecten

Beishuizen Ongering Smets


Villa te Curacao


Dit woonhuis is een speciaal project geweest. De opdrachtgevers hadden dit perceel al lange tijd in bezit en hebben reeds jaren voor de bouw beplanting aangebracht. Op het moment van bouwen was er daardoor en uiterst dichte en gevarieerde begroeiing aanwezig. Het ontwerp reageert hierop door zich sterk op deze, voor Curaçaose begrippen, zeer groene tuin te richten. Zowel qua positie van de terrassen als de zichtlijnen.
This house has been a special project. The plot had been open for a long time and the flora and fauna had been nourished for years before building the house. At the time of construction there was extremely dense and varied vegetation present. The design responds by strong focusing on the surrounding nature with a water basin that also feeds the garden. The big open terrace has green walls and provides privacy.


Andere waterwoningen