BOS Architecten

Beishuizen Ongering Smets

Stacks Image 77
Door de jaren heen heeft BOS Architecten meerdere woonhuizen van de architect Piet Elling verbouwd. De meeste van zijn creaties zijn Gemeente- of Rijksmonument. Elling was een tijdgenoot van Rietveld en zijn architectuur behoort tot de stroming "Het nieuwe Bouwen" en "De Stijl". Andere bekende namen uit deze stroming zijn Theo van Doesburg (architect), Mondriaan en Bart van der Leck (beide schilders). Elling heeft bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw voor de Geïllustreerde Pers te Amsterdam ontworpen. BOS architecten heeft 4 woningen van Elling uitgebreid waarvan één huis in Blaricum, een rijksmonument, twee maal. De uitbreiding aan dit huis valt nu ook onder de monument bescherming. Ook het eerste huis van Elling in Huizen is door ons voorzien van een uitbreiding. Om een monument uit te breiden is er extra aandacht voor details nodig. De manier van denken, ontwerpen en detailleren van de oorspronkelijke architect moet onderzocht worden en de mogelijke wijzigingen die naderhand zijn aangebracht moeten worden worden geëvalueerd en zo nodig weer worden terug gedraaid. Met de huidige eisen op het gebied van energiezuinigheid en (brand)veiligheid is het soms een hele opdracht om de architectonische stijl te laten prevaleren boven alle eisen uit het bouwbesluit. Met veel energie en vindingrijkheid is er echter altijd een oplossing te vinden.

Bekijk de projecten.

Stacks Image 49
Piet Elling (1897-1962)

Ook is Elling bekend geworden door zijn ontwerpen voor de diverse omroepgebouwen in Hilversum. Elling wordt ook wel beschouwd als geestelijk vader van het Mediapark. Zo zijn de eerste gebouwen op het Mediapark (toen nog Omroepkwartier genoemd) te weten het Studiocentrum, waar de televisiestudio's zijn gevestigd, en het Audiocentrum (in de tijd dat het gebouw werd gebouwd nog Muziekpaviljoen genoemd), door Elling ontworpen. Het Audiocentrum heeft de status van beschermd monument gekregen. Ook de gebouwen van de VARA en de NCRV werden door Elling ontworpen.
bron wikipedia